Üzletszabályzat

Üzletszabályzat

Jelen Üzletszabályzat Vásárló által történő elfogadása a webáruház igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló rendel.

1. Céginformációk

A webáruház üzemeltetője: Sales Bond Kft.
Székhely: 2146 Mogyoród, Erzsébet királyné útja 49.
Adószám: 24325864-2-13

2. Az Üzletszabályzat hatálya, tárgya

Sales Bond Kft. fenntartja a jogot, hogy az Üzletszabályzatot részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Üzletszabályzat és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az Üzletszabályzat mindaddig hatályban marad, amíg a Sales Bond Kft. a webwebáruházat biztosítja.

Az Üzletszabályzat mint szerződés tárgya a Sales Bond Kft. webáruházában (www.lepicol.hu /webshop) megjelenített valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit az termékhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg a Vásárló.

3. Regisztráció

A Sales Bond Kft. webáruházában való böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez és kosárba helyezéséhez nem szükséges a regisztráció.

A Sales Bond Kft. webáruházában regisztrált felhasználók, illetve olyan felhasználók vásárolhatnak, akik a vásárlással egy időben regisztrálnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok helyessége bármikor ellenőrizhető és módosítható jóváhagyás előtt.

A bejelentkezéshez szükséges jelszót a Vásárló választja. Ez a jelszó a belépés után bármikor módosítható a „Beállításaim” menüpont alatt.

A Sales Bond Kft. a megadott adatokat bizalmasan és biztonságosan, az adatvédelmi jogszabályok szigorú betartásával kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki, és biztonságosan tárolja.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Sales Bond Kft. a következő adatokat rögzíti a Vásárlóról: a Vásárló Felhasználóneve, Jelszava, Vezeték- és Keresztneve, Címe (Utca, házszám, Irányítószám, Város), E-mail, Telefon, Észrevétel.

A megrendelt áru / áruk kiszállítása érdekében a Sales Bond Kft. a következő adatokat bocsátja a futárszolgálat rendelkezésére: a Vásárló Vezeték- és Keresztneve, Címe, a megrendelés összege, Telefon, E-mail. A megadott személyes adatainak törlését a Vásárló bármikor kérheti a Sales Bond Kft. elérhetőségeinek bármelyikén.

4. A rendelés menete

A Sales Bond Kft. webáruházban a termék mellett megjelentetett árak bruttó árak, melyek már az általános forgalmi adót is tartalmazzák. Az árak egy darab termékre vonatkoznak. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az termékek kézhezvétele közötti időszakban, a vásárló tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Az adott termék megvásárlását a kosárba helyezve lehet kezdeményezni. Minden termék, amit betett a kosarába addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy megrendelheti.

Kosara tartalmának ellenőrzése után, megrendeléshez kattintson a „Tovább a pénztárhoz >>” gombra, amely a Pénztár oldalra viszi Önt. Ezen az oldalon a rendeléshez szükséges további adatokat kell megadnia:

Vezetéknév
Keresztnév
Utca, házszám
Irányítószám
Város
Email
Telefon
Észrevételek

Amennyiben korábban már vásárolt a Sales Bond Kft. webáruházában, és felhasználónevével és jelszavával belép az oldalon, úgy a fenti adatok automatikusan megjelennek a „Pénztár” oldalon.

A rendszer a szállítási költséget automatikusan hozzászámolja a rendelés összegéhez. Ezt ellenőrizheti a „Rendelés végösszege” sorban. A folytatáshoz tovább kell kattintani a „Megrendelés elküldése >>” gombra.

A webáruház a beérkező megrendelésekre automatikus visszajelzést küld felhasználva a regisztráció során megadott e-mail címet.

A Vásárló köteles a webáruházban megrendelt és a megadott címre kiszállított termék átvételével egyidejűleg, a Sales Bond Kft. által küldött számlán feltüntetett összesített vételárat és szállítási költséget készpénzben a kézbesítő futárnak, vagy személyes átvétel esetén, a számlán feltüntetett összesített vételárat készpénzben a Sales Bond Kft. részére kifizetni.

5. Szállítási és fizetési feltételek

A Vásárló két szállítási mód közül választhat:

a) Szállítás futárszolgálattal:

A Sales Bond Kft. a megrendelt termék(ek)et utánvétes küldeményként a GLS futárszolgálattal juttatja el a Vásárlóhoz, a Vásárlónak a megrendelt termék(ek) árát és a szállítási költséget átvételkor kell kifizetni a futárnak egy összegben. A szállítási költség 1.199,– Ft/ szállítási cím/alkalom. A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően legkésőbb 2-7 munkanap. A GLS futárszolgálat a csomagok kézbesítését munkanapokon 8-17 óra között végzi. Ha a Vásárló ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címet vagy olyan egyéb címet megadni, amelyen munkaidőben megtalálható.

Amennyiben a futárszolgálat a termék átadását nem tudja teljesíteni úgy a csomagról értesítést hagy, és egy új, egyeztetett időpontban újból megkísérli a kiszállítást. Amennyiben a terméket másodszor sem sikerül kiszállítani, a terméket visszaszállítja a Sales Bond Kft.-hez.

Vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Sales Bond Kft.-t kártérítési kötelezettség nem terheli.

b) Személyes átvétel:

A webáruházában megrendelt termék(ek)et a Vásárló személyesen átveheti hétfői, szerdai és pénteki napokon 11-15 óra között előzetes bejelentkezés alapján a XIV. kerület Komócsy ut 5-7, szám alatt található irodában. Az előzetes bejelentkezés a ………………………… telefonszámon lehetséges. Ebben az esetben szállítási költséget nem fizet a Vásárló.

6. A vásárlástól való elállás joga

A Vásárló a megrendeléstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek keretében a megrendelt termék(ek)et a Sales Bond Kft. részére hiánytalanul az eredeti csomagolásban vissza kell küldenie. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a csomagot átvette.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Sales Bond Kft. 2146 Mogyoród, Erzsébet királyné útja 49.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik, illetőleg a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Sales Bond Kft. főszabályként haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a kiszállítással összefüggésben felmerült költségeket is. Azonban a Sales Bond Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy alkalmazza a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 23. (4) bekezdését, ami alapján a Sales Bond Kft. mindaddig visszatartja a vásárlónak visszajáró összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Sales Bond Kft. a vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Sales Bond Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat. Ha a vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Sales Bond Kft nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Vásárló nem élhet elállási jogával, ha a visszaszolgáltatott termék felbontott, sérült, hiányos csomagolású. A vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Sales Bond Kft. követelheti a Vásárlótól.

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, garancia

A Sales Bond Kft. jótáll azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által az Üzletszabályzat keretén belül szállított termék(ek) szerződésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezzenek. A Sales Bond Kft. felelős azért, hogy a garanciális feltételekben meghatározott szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeit késedelem nélkül a saját költségére orvosolja.

a) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Sales Bond Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Sales Bond Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

c) Jótállás

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az a. és a b. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. Panaszkezelés

Amennyiben a termékekkel illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vásárlónak panasza merül fel, úgy azt a lepicol.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Sales Bond Kft. levelezési címére is megküldheti. A beérkező panaszokat a Sales Bond Kft. a beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, majd a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vásárlót a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vásárló a felügyeleti szervekhez vagy a bírósághoz fordulhat.

9. Felelősségkorlátozás

Az Sales Bond Kft. webáruházán keresztül történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Az Sales Bond Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

  • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából
  • az információtovábbítási késedelemből adódó
  • vírusok okozta
  • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő
  • vonal, vagy rendszerhibából adódó
  • a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, Ektv. valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm rendelet szabályai az irányadóak.

Jó vásárlást kívánunk, köszönjük, hogy a Lepicolt választja!

0 Ft0 termék

Kosár